Business ConciergeBusiness Concierge

Business Concierge to nowy zawód wprowadzany przez Infinitum Network. Zawód, na który istnieje duże zapotrzebowanie w każdej z branż. Business Concierge to profesjonalny doradca, którego zadaniem jest obsługa firm, przede wszystkim z segmentu MŚP. Każdy Business Concierge jest w stanie pomóc także osobie prowadzącej działalność gospodarczą a nawet spółce akcyjnej.

Czym zajmuje się Business Concierge?

Zawód wymaga dużej dozy umiejętności interpersonalnych. Ponieważ ma charakter doradczy i usługowy wymaga umiejętności przedstawienia klientowi optymalnych dla niego rozwiązań.

Business Concierge działa według określonego programu, gwarantującego jakość. Na spotkaniu z klientem tłumaczy zakres swoich prac i jeśli okaże się, że są zdiagnozowane problemy, które należy rozwiązać oraz gdy klient wyraża zgodę – podpisuje List Intencyjny określający warunki współpracy.

Następnie Business Concierge „skanuje” firmę dokonując wieloaspektowej analizy. Diagnozuje problemy, nazywa je, porządkuje i klasyfikuje. Uwzględnia dostępne na rynku dedykowane do zagadnień podmioty gospodarcze, ich usługi oraz produkty.

Kontaktuje klienta z dedykowaną do problemu firmą i otacza opieką w trakcie danej współpracy, a także po zakończeniu. Z przeprowadzonej diagnozy może wynikać wiele wniosków, których jednoczesna realizacja mogłaby być niemożliwa. Dlatego też Business Concierge tworzy długoterminową relację z klientem, jako jego opiekun.

Skąd Business Concierge wie o wszystkim? Zawód jest typu analitycznego. Wymaga dużej dozy umiejętności interpersonalnych. Ponieważ ma charakter doradczy i usługowy wymaga umiejętności przedstawienia klientowi optymalnych dla niego rozwiązań. Business Concierge przechodzi przez szereg szkoleń zakończonych egzaminami.

Posiada wielobranżową wiedzę porównywalną z przedstawicielami handlowymi poszczególnych firm. Celem jego pracy jest jednak stworzenie Planu Rozwiązania Problemów Biznesowych. Business Concierge po przeanalizowaniu firmy i stworzeniu Mapy Problemów Biznesowych wyjaśnia klientowi istotę rekomendowanych rozwiązań. Kontaktuje klienta z dedykowaną do problemu firmą i otacza opieką w trakcie danej współpracy, a także po zkonczeniu. Z Mapy Problemów Biznesowych może wynikać wiele wniosków, których jednoczesna realizacja mogłaby być niemożliwa. Dlatego też Business Concierge tworzy długoterminową relację z klientem jako jego opiekun.

Business Concierge to zawód zaufania publicznego taki, jak Doradca Finansowy lub Radca Handlowy. Dlatego też działania z klientem objęte są klauzulą poufności.


Dowiedz się więcej:


Osobą odpowiedzialną za Infinitum Business Concierge jest Ryszard Krause.

Jeśli masz jakieś pytanie lub chciałbyś zostać Business Concierge to wypełnij poniższy formularz:

W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą konsultant firmy, który dopyta o szczegóły transakcji.