Warsztat „Ankieta w rozmowie handlowej”

Warsztat „Ankieta w rozmowie handlowej” dotyczy analizowania potrzeb klienta w trakcie rozmowy handlowej.
Dobrze przeprowadzona analiza potrzeb pozwala każdemu doradcy precyzyjnie rozwiązywać potrzeby klienta.
Zła analiza prowadzi do niewłaściwego rozpoznania problemów a tym samym do formułowania nieprecyzyjnych rekomendacji.
Warsztat „Ankieta w rozmowie handlowej” uczy prawidłowego rozpoznawania potrzeb z uwzględnieniem psychologii komunikowania.

Tematyka warsztatu:

  • Sposoby otwarcia rozmowy handlowej
  • Reguły budowania kontaktu psychicznego
  • Metoda od ogółu do szczegółu
  • Relacja ratio - emotio w rozmowie handlowej
  • Budowanie argumentów racjonalnych
  • Budowanie argumentów emocjonalnych
  • Szczególna rola pytań motywacyjnych i sugestywnych w ankietach
  • Formułowaniu raportu w kategoriach psychologii komunikowania
  • Podsumowanie jako element rozmowy

W trakcie warsztatu każdy uczestnik warsztatu będzie odgrywał scenki,
które będą rejestrowane kamerą video a następnie odtwarzane i komentowane.

Osoby, które nie wyrażają zgody na rejestrowanie video i nie chcą brać udziału
w tego typu warsztatach – nie powinny zgłaszać się,

Wszystkich pozostałych serdecznie zapraszam.

Pozdrawiam serdecznie.

dr Andrzej Fesnak, EFC®
European Financial Consultant